Mi smo…

ŠKOLSKA NAKLADA d.o.o. Mostar osnovana je kao izraz prosvjetne, kulturne, nacionalne i općedruštvene potrebe za stručnom i mjerodavnom nakladničkom kućom koja će u teoriji i praksi afirmirati odobreni hrvatski školski program u Bosni i Hercegovini, oblikujući udžbeničku literaturu, prije svega za osnovno i srednje školstvo, sukladno suvremenim metodičko-didaktičkim dostignućima, kao i europskim i svjetskim standardima.

S udžbenicima Školske naklade Hrvati iz Bosne i Hercegovine dobili su prvi put u povijesti svoje udžbenike i priručnike iz hrvatskog jezika i književnosti, prirode i društva, povijesti i zemljopisa, koji obrađuju nacionalne, tradicijske i kulturološke osobitosti, povijesna i zemljopisna obilježja, demografske i ostale specifičnosti Hrvata i drugih naroda koji žive u BiH, promičući uz nacionalne vrednote i elemente multietičnosti i multikulturalnosti.

Djelujući godinama kao jedini i jedinstveni nakladnik udžbeničke literature na hrvatskom jeziku za osnovnu i srednju školu u BiH, stekli smo iskustvo, shvatili zahtjeve školstva, izgradili svijest o stručno-pedagoškoj potrebi učenika i nastavnika za učenjem i stručnim usavršavanjem kroz seminare, razgovore, usmene i pisane naputke i druge pedagoški zasnovane kontakte između Školske naklade kao nakladnika i prosvjetno – pedagoškog kadra u našim školama.

Ta sustavna, djelatna i kontinuirana suradnja obostrano je vođena i djelotvornom se pokazala, pa nas ona i dalje potiče i usmjerava u postizanju još višeg stupnja udžbeničke kvalitete koja će se prepoznavati na dobrobit učenika i nastavnika kao i nacionalnih i uopće društvenih interesa.

Udžbenici Školske naklade rađeni su u sunakladništvu sa Školskom knjigom – najvećom hrvatskom nakladničkom kućom i jednim od najuglednijih nakladnika u ovom dijelu Europe, uz uvođenje dogovorenih zajedničkih jezgri za tri postojeća nastavna plana i programa u BiH.

U njihovoj izradi zajedno su sudjelovali ugledni autori, recenzenti i urednici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što je jamstvo sadržajnog bogatstva, didaktičko-metodičke primjerenosti i suvremene grafičko-likovne opremljenosti udžbenika.

 

Kao što smo napravili prve udžbenike i priručnike za osnovne i srednje škole u BiH koje rade po hrvatskom NPP u BiH, tako smo se 2016. godine upustili u projekt izrade digitalnih udžbenika i priručnika za učitelje i nastavnike u našim osnovnim i srednjim školama.

Radi se o projektu naše matične kuće – Školske knjige d.d. Zagreb pod nazivom „školska-e-knjiga“ kojeg je Školska naklada d.o.o. Mostar prilagodila potrebama hrvatskog školskog sustava u BiH, te je projekt uspješno zaživio od školske godine 2016./2017.

Projekt je zamišljen i realiziran na način da digitalni priručnik „prati“ odgovarajući tiskani udžbenik, te je obogaćen brojnim višemedijskim sadržajima:

  • 3D modelima,
  • animacijama,
  • videozapisima,
  • zvučnim zapisima,
  • galerijama slika,
  • planovima i pripremama za izvođenje nastave,
  • brojnim alatima za označavanje teksta, kreiranje bilješki, pretraživanje…

 

Uz to su svi spomenuti sadržaji dostupni potpuno besplatno, što je učiteljima i nastavnicima omogućilo da ih u ovoj izvanrednoj situaciji izazvanoj pandemijom korona-virusa vrlo intenzivno i uspješno koriste.

Školska naklada je u suradnji sa Školskom knjigom pružila i dodatnu potporu u situaciji u kojoj se nastava održavala isključivo „na daljinu“, na način da smo na našem portalu www.skolskiportal.ba svim zainteresiranima omogućili slobodan pristup dodatnim, kvalitetnim i recenziranim digitalnim materijalima koji su u tom novom načinu izvođenja nastave od velike pomoći našim učiteljima, nastavnicima, ali i učenicima i njihovim roditeljima.

Uvjereni smo da su spomenuti materijali u kombinaciji sa tiskanim udžbenicima Školske naklade značajno pridonijeli podizanju kvalitete izvođenja nastave na daljinu u novonastalim uvjetima.

 

Budući da brojna relevantna istraživanja pokazuju da najbolje i najučinkovitije pamtimo učeći iz tiskanog udžbenika, budućnost obrazovanja novih naraštaja upravo je u kombinaciji korištenja udžbenika kao osnovnog izvora znanja i digitalne tehnologije koju učitelj 21. stoljeća treba koristiti da bi se „približio“ svakom svom učeniku i pomogao mu da razumije i prati svijet koji se mijenja, kako bi u njemu mogao biti uspješan i sretan.